Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Consiliul părinţilor

LICEUL TEHNOLOGIC “IOACHIM POP”

ILEANDA, SĂLAJ                                   

Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 37

Tel.fax.0260648728,

Email: grsc_ipop_ileanda@yahoo.com     

 

 

Reprezentanții părinților pe clase

 Comitetul de părinți al școlii

 

 

 

 

                                        An școlar 2021-2022

Nr.crt.

 

Clasa

Numele și prenumele

1.

Grupa mică

Cîmpean Simina

2.

Grupa mijlocie

Pop Cristina

3.

Grupa mare

Buzura Olimpiu

4.

CP

Varga Laura

5.

I

Chiroban Camelia

6.

II

Voicu-Petrișor Ioana

7.

III

Buzura Vasilica Cristina

8.

IV

Pop Anca

9.

V A

Lupuțan Gina

10.

V  B

Mătieș Simina

11.

VI

Duruș Andreea

12.

VII

Mătieș Simina

13.

VIII

Chiroban Smaranda

14.

IX

Pocol Maria

15.

X

Banta Lucian

16.

XI

Gavriș Vlaicu

17.

XI S.P.

Sabo Daniel

18.

XII

Beșe Marius

 

PREȘEDINTE – Chiroban Smaranda

VICEPREȘEDINTE – Lupuțan Gina

VICEPREȘEDINTE – Pop Cristina

MEMBRU ÎN C.A. - Chiroban Smaranda

SECRETAR – Lupuțan Gina