Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Prezentare

MISIUNEA ȘCOLII

 

 

               Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop ” Ileanda, oferă servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toțoi partriipanții în proces și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții. Promovează un învățământ modern, centrat pe elev, care alternează metodele tradiționale de predare cu cele moderne. Urmărește promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.

 

 

                                                                VIZIUNEA ȘCOLII

 

                 Liceul Tehnologiuc ,, Ioachim Pop” acționează pentru promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, cunoțtințe fundamentale și specifice, care să permită obținerea competențelor - cheie de către elevi, în vederea realizării accesului acestora pe piața muncii.

 

,,Tinerii sunt viitorul nostru. Suntem dedicați succesului lor.”

 

 

 

 

I – INIȚIATIVĂ

 

O – ONOARE

 

A – ACȚIUNE                           P – PUTERE

 

C – CREATIVITATE                   O – ONESTITATE 

 

H – HOTĂRÂRE                        P – PERFORMANȚĂ

 

I – INTERES

 

M – MUNCĂ

 

 

 

                             

 

                 

 

                      

 

Galerie foto

Imagini Liceu