Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Profesorii noştri

 

LICEUL TEHNOLOGIC ,, IOACHIM POP ”

Loc. Ileanda, Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 37, jud. Sălaj

CIF: 4495212                                                                                                       

Tel/fax: 0260648728

e-mail: grsc_ipop_ileanda@yahoo.com

 

 

 

LISTĂ CADRE DIDACTICE

AN ȘCOLAR 2021 - 2022

 

 

 

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CADRULUI DIDACTIC

FUNCŢIA

1

MIHIS ADRIANA - GABRIELA

Profesor titular - director

2

MUREŞAN RODICA – MARIA

Profesor titular - director adjunct

 

CHIRA NADIA – JIANINA

Profesor în înv. preşcolar titular

3

DRAGAN GEANINA

Educator – Suplinitor calificat

4

LAZAR SILVIA

Educator titular

5

VANCEA MARIA - TEODORA

Profesor în înv. Preşcolar supl. calificat

6

VARGA MIHAELA

Profesor în înv. Preşcolar supl. calificat

7

OROS RALUCA - EMILIA

Învățător titular

8

MIHUŞ CAMELIA – MIRELA

Profesor în înv. primar titular

9

BURZ ANAMARIA

Profesor în înv. primar titular

10

MUREȘAN CRISTINA - LAVINIA

Profesor în înv. primar titular

11

RABLĂU VALERIA

Profesor în înv. primar titular

12

THIRA ANA –IULIANA

Profesor în înv. primar titular

13

THIRA FLORIN – RADU

Profesor în înv. primar titular

14

FLORIAN EMILIA

Profesor 

15

BUZURA CĂLIN - IOAN

Profesor asociat – supl. calificat ( Legislație)

16

CEACA RADU – CIPRIAN

Profesor titular

17

TOTH MOLDOVAN  MIRCEA

Profesor titular

18

COSTIN FLORIN

Profesor – supl. necalificat

19

FLORIAN VICTOR LUCIAN

Profesor titular

20

GAVRIŞ ALINA - LIDIA

Profesor titular

21

LAZAR SILVIA

Profesor titular

22

LUCACI VIOREL

Profesor – supl. calificat ( religie )

23

MATEȘAN CRISTINA

Profesor titular

24

MOŞ DORINA – AURELIA

Profesor titular

25

ONIGA MIRELA - ALEXANDRINA

Profesor titular

26

PAUL FLORIN

Profesor – supl. necalificat

27

POP MĂRIUŢA - LENUŢA

Profesor titular

28

LAZAR ROXANA

Profesor 

29

POPAN DELIA

Profesor titular

30

POPAN GAVRIL

Profesor titular

31

REVNIC LAVINIA - ALEXANDRINA

Profesor – supl. calificat

32

VAIDA MIHAELA - PETRONELA

Profesor – supl. calificat

33

VANCEA RADU

Profesor titular

34

MAN ADINA - MARIA

Consilier școlar