Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Oferta educaţională

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “IOACHIM POP” ILEANDA, SĂLAJ

Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 37 Tel.fax.0260648728,

Email: grsc_ipop_ileanda@yahoo.com Nr.înregistrare: 140/27.01.2021

 

Prezentat C.P. 25.01.2021

Aprobat        C.A. 26.01.2021

Ofertă de Curriculum la decizia şcolii aprobată pentru anul şcolar 2021-2022

 

Nr. crt.

Disciplina

Clasa

Titlul opționalului

Tipul opționalului

Propunător

1.

Domeniul ”Om și societate”

Grupă combinată

”Înger, îngerașul meu”

Extindere

Ed. Lazăr Silvia

2.

Integrat(Dezvoltare personală/ Om și societate)

Grupa mică

” Micul preșcolar se dezvoltă personal”

Optional integrat

Prof. Înv. preșc.Varga Mihaela

3.

Integrat(lb.si comunicare, știinte, arte)

Clasa I

”Alfabetul sănătății”

Optional integrat

Prof. Înv. primar Mihuș Camelia

4.

Limba și literatura română

Clasa a V-a

Limba și literatura română

Aprofundare

Prof. Mihiș Gabriela

5.

Limba și literatura română

Clasa a VI-a

Limba și literatura română

Aprofundare

Prof. Oniga Mirela

6.

Limba și literatura română

Clasa a VIII-a

Limba și literatura română

Aprofundare

Prof. Pop Lenuța

7.

Limba și literatura română

Clasa a XI-a

Limba și literatura română

Aprofundare

Prof. Mihiș Gabriela

8.

Matematică

Clasa a VII-a

Matematică

Aprofundare

Prof. Vancea Radu

9.

Matematică

Clasa a VIII-a

Matematică

Aprofundare

Prof. Gavriș Alina

10.

Matematică

Clasa a XI –a

Matematică

Aprofundare

Prof. Vancea Radu

11.

Chimie

 

Chimie

Aprofundare

Prof. Popan Delia

12.

Chimie

 

Chimie

Aprofundare

 

13

Limba franceză

 

Teatru în limba franceză

Extindere

 

14.

Biologie

 

Biologie

Aprofundare

 

15.

Mecanică

 

Măsurări tehnice și ansamblări mecanice

 

Prof. Ing. Popan Gavril

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

Director,                                                          Responsabil Comisia de Curriculum,

 

Prof. Mihiș Gabriela                                                  Dir. adj. prof. Mureșan Rodica